Türkiye Çalışma Vizesi Almak İçin Gereken Evraklar

Yurtdışından çalışma izni başvuruları, yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği aracılığı ile yapılmaktadır. Çalışma izin başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmakta olup olumlu sonuçlandırılması durumunda yabancıya çalışma izni verilmektedir. Çalışma izni aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir.
Yurtdışından çalışma izni başvurusunda bulunan yabancının başvurusunun olumlu sonuçlanması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda, yabancının çalışma vizesi alarak Türkiye’ye gelmesi gerekmektedir. Çalışma vizesi Türkiye’nin yurtdışında bulunan temsilciliği tarafından verilmekte olup harca tabidir. Yabancıdan Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzni Belgesi Harcı ve İkamet Harcı tahsil edilmektedir. Yabancı ülkeye geldikten sonra çalışma izni belgesi ile ikamet edeceği için en fazla 90 gün süreyle düzenlenmiş, giriş amaçlı “çalışma meşruhatlı vize” verilmektedir.

yabancilara-turkiyede-suresiz-calisma-izni-getirildi
yabancilara-turkiyede-suresiz-calisma-izni-getirildi

Türkiye’de Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Yurtdışında bulunup da Türkiye’ye çalışmak amacıyla gelen yabancıların çalışma vizesi alması gerekmektedir.  Çalışma izni başlıklı yazımızda da belirttiğimiz üzere, çalışma izni, kural olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Ancak Serbest Bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinleri Ekonomi Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu’nda görev yapacak akademik personellerin ise Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmektedir.

Çalışma izni başvurusu İlgili Bakanlığa yurtiçinden ve yurtdışından olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır. Yurtdışından çalışma izni başvurusu yapacak yabancının öncelikle, Türkiye’de faaliyet gösteren bir işyeri ile anlaşması gerekmektedir. İşveren ile anlaşan yabancının, aralarında akdettikleri iş veya hizmet sözleşmesini Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği’ne sunarak çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. Başvurusu kabul gören yabancıya 10 gün içinde referans numarası verilmektedir. Yabancı bu referans numarasını işverene bildirdikten sonra işveren tarafından çalışma izin başvurusu yapılır. Yurtdışından yapılan çalışma izin başvurusunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu sonuçlanması durumunda, yabancının Türkiye’ye gelmeden önce Dış Temsilcilikten çalışma meşruhatlı vize alması gerekmektedir.

Çalışma Vizesinden Kimler Muaftır?

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çoklu antlaşmalar gereğince, çalışma izninden muaf tutulanlar;

Bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az, sportif alanlarda faaliyet göstermek amacıyla 4 aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelen yabancılar;

Türkiye’ye ithal edilen makinelerin onarımı ve bakımı, montajını yapmak ve eğitimini vermek için gelen yabancılar;

Türkiye’ye ithal edilen veya Türkiye’den ihraç edilen mal ve hizmetlerin kullanılması konusunda eğitim vermeye gelen yabancılar;

Belirli koşulları yerine getirmek suretiyle fuar ve sirklerde gösteriye gelen yabancılar;

Eğitim süresinin belirli olması ve toplamda 2 yılı geçmemek koşuluyla üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak için gelen yabancılar;

Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlarda ve eğitim konularında Türkiye’ye hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kurumlara beyan eden yabancılar;

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı kapsamında Türkiye’ye gelen yabancılar;

Stajyer öğrenci kapsamında staj gören yabancılar;

Türkiye’de tur operatörü temsilciliği yapan yabancılar (8 aydan fazla görev yapamazlar);
Futbol Federasyonu veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce talepleri uygun görülen sporcular (futbolcular) ve antrenörler;
Uygunluk Onay Belgesi alan Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydı olan ve kabotaj hattında çalışmayan gemilerde görev yapan gemi adamı olan yabancılar;
Türkiye Avrupa Birliği Mali İş birliği Programları’nda yetkilendirilen yabancı uzmanlar.

Türkiye Çalışma Vizesi Ne Kadar Geçerli?

Yurtdışından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan çalışma izin başvurusunun Bakanlıkça onaylanması durumunda, yabancı uyruklu kişinin çalışma vizesi alarak Türkiye’ye gelmesi gerekmektedir. Çalışma vizesi en uzun 90 gün süreyle verilmektedir. Bu vize ülkeye giriş amaçlı verilmekte olup, yabancının ülkeye girişinden itibaren en geç 30 gün içinde SGK işe giriş bildirgesinin yapılması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen çalışma izin belgesi aynı zamanda ikamet izni yerine geçtiğinden dolayı kişinin ikamet izni talebinde bulunmasına gerek yoktur.

Türkiye Çalışma Vizesi Nasıl Uzatılır?

Çalışma vizesi yabancının Türkiye’ye girebilmesi amacıyla verilmektedir. Yabancının ülkeye gelip işe başlamasını takiben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işverene posta ile gönderilen çalışma izin kartı yabancıya teslim edilmektedir. Çalışma izin belgesi ilk başvuruda 1 seneliğine verilmektedir. İlk uzatma başvurusunda en çok 2 yıllığına, ikinci uzatma başvurusuna ise en çok 3 yıllığına verilmektedir. Çalışma izin belgesinin süresi dolmadan işverenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na uzatma başvurusunda bulunması gerekmektedir. Bu durumda yabancının çalışma izin başvurusu yurtiçinden yapılacağından dolayı tekrar ülkesine dönüp çalışma vizesi alması gerekmemektedir. Dolayısıyla, çalışma vizesi uzatma diye bir işlem bulunmamaktadır.

Çalışma Vizesi İçin Gerekli Belgeler?

Çalışma vizesi başvurusunda bulunan yabancıların, işverenle aralarında imzaladıkları iş veya hizmet sözleşmesinin sunulması önemlidir. Çalışma vizesi başvurusunda bulunan yabancıların aşağıdaki evrakları hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Pasaport veya yerine geçerli belge;

1 Adet Biyometrik Fotoğraf;

İş veya Hizmet Sözleşmesi.

Şu kategoriye gönderildi: Vize

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir