Evlenerek Türk Vatandaşlığı Kazanma Hakkına Sahip Olma

Türk vatandaşlığı iki şekilde kazanılmaktadır. Bunlardan ilki doğum yoluyla vatandaşlığın kazanılmasıdır. Vatandaşlığın sonradan kazanılma hallerinden birisi de aşağıda açıkladığımız üzere “Evlilik Yolu ile Vatandaşlığın Kazanılması” ’dır.

evlilik-yolu-ile-turk-vatandasligi-nasil-kazanilabilir
evlilik-yolu-ile-turk-vatandasligi-nasil-kazanilabilir

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Şartlar

Öncelikle, Türk vatandaşı ile evlilik yabancılara kendiliğinden Türk vatandaşı olma hakkı doğurmaz. Evlilik yolu ile Türk vatandaşı olmanın şartları 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 16.maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun metni gereğince, yabancı uyruklu şahsın eş üzerinden vatandaş olabilmesi için aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir:

Vatandaşlık başvurusunda bulunacak olan yabancının en az 3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olması ve evliliğin devam ediyor olması;

Eşlerin aile birliği içinde yer alması;

Yabancının evlilik birliğine aykırı faaliyette bulunmaması;

Yabancının kamu güvenliğini tehdit edecek bir halinin bulunmaması.

Yabancılar yukarıdaki şartları taşımaları durumunda yerleşim yerlerinin bulundukları valiliklere vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler. Fakat Türk vatandaşı eşin başvuru tarihinden sonra vefat etmesi durumunda, eşlerin aile birliği içinde yaşaması şartı aranmaz.
Kanun metninin son fıkrası evliliğin butlanla sonuçlanması sonucu Türk vatandaşlığı kazanan yabancının durumunun ne olacağı ile ilgilidir. Eğer, yabancı evlenmede iyiniyetli ise vatandaşlığı iptal edilmez.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak İçin Gerekli Evraklar

Başvuruda İstenilen Belgeler

Eksiksiz doldurulmuş vatandaşlık başvuru formu;

Türk eşin nüfus cüzdanının fotokopisi;

Pasaport veya benzeri belgenin noter onaylı Türkçe tercümeli nüshası;

Yabancı eşin doğum belgesinin Türkçe tercümesin noter onaylı nüshası;

Evlilik Cüzdanı (fotokopisi ibraz edilecek);

Yerleşim yeri Türkiye olan yabancılar için en son alınan ikamet izni;

Eşlerin aile birliği içinde yaşadığını gösterir belge (kira sözleşmesi, banka hesabı gibi);

Son 6 ay içinde çekilen beyaz fonlu biyometrik fotoğraf;

Yabancı hakkında herhangi bir suç nedeni ile hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı var ise noter onaylı örneği;

Vatandaşlık başvuru hizmet bedelinin yatırıldığını gösterir belge.

Vatandaşlığı kazanma işlemleri ne kadar sürede sonuçlandırılır?

Vatandaşlık başvurularında işlemin hızlı yürümesinin size bağlı olduğunu unutmayınız. Vatandaşlık başvurularında verilen bilgi ve belgelerinin eksiksiz ve gerçeğe aykırı olmaması gerekmektedir. Bu bilgilerin idare tarafından temin edilmeye çalışılması işlemin başvuru sürecinin yavaş ilerlemesine sebep olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir