Turistleri Türkiye’yi Ziyaret Etmesi İçin Gereken Vize Evrakları

Vize, en basit tabiri ile bir devletin resmi makamlarınca ülkesine seyahat edecek yabancılara verdiği ve pasaportlarına işlediği izin belgesidir. Devletler ulusal egemenlik yetkilerini kullanarak ülkelerine seyahat edecek yabancıları uyruklularına göre farklı vize rejimlerine tabi tutmuştur.
Her yıl ülkemize tatil yapmak amacı ile çok sayıda turist gelmektedir. Bunların bir kısmını Türkiye’nin muafiyet uyguladığı ülke vatandaşları, bir kısmını da vize rejimi uyguladığı ülke vatandaşları oluşturmaktadır. Türkiye’nin uyguladığı vize rejimi karşılıklılık ilkesi gereğince, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.
Türkiye’nin vize uyguladığı ülke vatandaşlarının ülkemize gelmeden önce vize almaları gerekmektedir. Türkiye’ye tatil, seyahat ve turizm amacı ile gelen yabancıların Türkiye Turistik Vize Başvurusunda bulunması gerekmektedir.

türkiye-vizesi-almak
türkiye-vizesi-almak

Türkiye Turistik Vizesi Nasıl Alınır?

Turistik Vize başvuruları, kural olarak, yabancının daimî ikamet ettiği ülkenin Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğinden alınmaktadır. Ancak bazı ülke vatandaşları dış temsilciliğe fiilen gitmeden turistik vize başvurularını elektron ortamda yapabilmektedirler. Vize başvurusunda bulunan yabancıdan gelir durumunu gösterir belge, geri dönüşü destekleyen belge, otel rezervasyonu ve davetiye talep edilmektedir. Buradaki amaç, kişinin ziyaretinin amacına uygun olup olmadığını kontrolünün sağlanmasıdır.

Türkiye’ye vize başvurusunda bulunan yabancıların vize bitim süresinden sonra en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçerli belgeye sahip olması istenmektedir.
Türkiye’ye gelmek için, yabancının davet mektubu ile turist vize başvurusunda bulunduğu durumlarda, davet mektubunda davette bulunan Türk vatandaşının kimlik numarasının, ikamet adresinin, iletişim numarasının, yabancının kalacağı sürenin ve hangi amaçla geldiğinin belirtilmesi gerekmektedir. Vize başvurusunda bulunan yabancının davet eden Türk vatandaşı ile akrabalık ilişkisinin bulunduğu durumlarda, bunun davet mektubunda belirtilmesi istenmektedir. Ayrıca, davet edenin yabancının bütün barınma masraflarını üstleneceğini belirttiği durumlarda, başvuru sahibinin yeterli maddi düzene sahip olması aranmaz. Bu durumda, davet eden kişinin gelir durumunu gösterir belge istenmektedir.

Yabancıya davet mektubu yollayan her zaman gerçek kişiler (şahıslar) olmayabilir, bazen tüzel kişiler de davet mektubu yollamaktadır. Şirketlerin, kurumların davet mektubu yolladığı durumlarda, vergi levhası talep edilmektedir. Ayrıca, davetiye gönderilen yabancının iaşe ve ibatesinin bu kurum tarafından karşılanacağının beyan edilmesi istenmektedir. Bu durumda yabancıdan yeterli maddi düzene sahip olduğuna dair belge istenmemektedir. Söz konusu belge davet eden kurum tarafından verilmektedir.

Turistik vize başvurusunda, yabancıdan geri dönüşü destekleyen belge istenmektedir. Konsolosluğun bu belgeyi istemekteki amacı kişinin geri dönüşüne ilişkin emare oluşturmaktır. Özellikle, ekonomisi gelişmeyen ve yüksek oranda işsizlik sorunu olan ülkelerin vatandaşları gayri resmi olarak çalışmak amacı ile Türkiye’ye turistik vize alarak gelmekteler.  Resmi makamlar yasalara aykırı göçün önünü almak için geri dönüşü destekleyen belge istemektedir. Yabancının ülkesinde malvarlığı veya daimî işi bulunduğuna dair belgeler destekleyici belge olarak kabul edilmektedir. Örneğin, kişinin maaş bordrosu, iş yeri faaliyet belgesi, öğrenci belgesi, banka hesap dökümü, taşınmaz emlak tapusu destekleyici belge olarak sayılmaktadır.

Türkiye Turistik Vize İçin Gerekli Evraklar

Türkiye Dış Temsilciliği aracılığı ile turistik vize başvurusunda bulunan yabancıların randevu gününde bütün belgeleri hazır ederek randevuya bizzat gelmeleri istenmektedir. Elektron vize başvurularında ise, online başvuru formu doldurulacak, talep edilen belgeler taranarak sisteme yüklenecektir. Türkiye’nin turistik vize başvurularında istediği belgeler ülkeden ülkeye göre farklılık göstermekle birlikte, kural olarak, aşağıdaki belgeler istenmektedir.

Pasaport veya yerine geçerli belge;

Biyometrik Fotoğraf;

Gelir durumunu veya davet eden kişinin gelir durumunu gösteren belge;

Uçak rezervasyonu;

Otel rezervasyonu veya davetiye;

Geri dönüşünü destekleyen belge (Tapu, işyeri izin belgesi, maaş bordrosu, banka dekontu vs.);

Seyahat Sigortası.

Şu kategoriye gönderildi: Vize

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir