Mirasçılık Belgesi İstemi-Örnek Dilekçe

… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

İstemde Bulunan :
Vekili :
Konu :Müvekkil …’ın Atanmış Mirasçı Olduğunu Gösteren Mirasçılık Belgesinin Verilmesi İstemimizi İçerir.

A Ç I K L A M A L A R
Mütevaffa …. tarihinde vefat etmiştir. Müteveffa ….’in …..Noterliğinde …/…/… tarih ve … yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesi …Sulh Hukuk Mahkemesi … Esas-… Karar no’lu dosyasında açılıp okunmuş ve tespit edilmiştir. …/…/… Tarihli bu hüküm kesinleşmiş olup; kesinleşme şerhi ek’te sunulmuştur.

Bu sebeple istemde bulunan müvekkile TMK 598/2 maddesine göre atanmış mirasçı olduğunu gösterir mirasçılık belgenin verilmesini talep etme zaruretimiz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TMK ve HMK ilgili maddeleri, ilgili mevzuat
HUKUKİ DELİLLER : ….Noterliğinin …/…/… tarih ve … yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesi, Nüfus Kayıtları, ….Sulh Hukuk Mahkemesi … esas dosyası ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle Müvekkil …’ın muris …’in atanmış mirasçıları olduklarını gösteren mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz…./…/…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir