Mahkeme Dosyasından Fotokopi Alınması İstemi-Örnek Dilekçe

(…) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DOSYA NO         : …… /…. Esas

KONU                  : Vekaletimizin Sunulması ve Dosya Fotokopisinin Tarafımıza Verilmesi Talebimizden İbarettir.

Yukarıda esas numarası belirtilen mahkemeniz dosyasında davalı ………’na ilişkin vekaletname dilekçemiz ekinde sunulmuştur. Dosyanın fotokopisinin tarafımıza verilmesi için gereğinin yapılmasını vekaleten talep ederiz.

EK       : Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davalı Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir