Ticaret Sicil Müdürlüğüne Müzekkere Yazılması Talebi

(…) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO              :

Müdürlüğünüzün …. esas dosyasında borçlu olan ……. …… Şirketinin bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden; ilgili şirketin halen faaliyetine devam edip etmediğinin, şirket ortaklarının sermaye miktarlarının ve sermaye paylarının ne miktar olduğunun sorulmasına karar verilmesini bilvekale talep ederim.

Alacaklı Vekili

   Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir