Haciz Talebi-Örnek Dilekçe

(…) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

Yukarıda esas numarası bildirilen dosya kapsamında borçlu …. ….’nun bilinen ve gösterilecek adreslerindeki borca yeter taşınır mallarının hacziyle, haczedilecek mallarının muhafaza altına alınmasına karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

                                                                                                                      Alacaklı Vekili

                                                                                                                      Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir