Ödeme Makbuzu Örneği

ÖDEME MAKBUZU

ALACAKLI                          :

BORÇLU                              :

DOSYA NO                          : …/ … E.

Yukarıda borçlusu ve dosya numarası belirtilen alacağa ilişkin olarak …/…/… tarihinde … … ‘e … TL. (… Türk Lirası) ödenmiştir.

Alacaklı                                                                        Vekil

                                                                                                                 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir