Haciz İstemi-Örnek Dilekçe

(…) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

ALACAKLI                          :

BORÇLU                              :

KONU                                   : Haciz Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR                

Borçlu hakkında açılan ve yukarıda esas numarası verilen icra takibi sonucu ödeme emri borçluya tebliğ edilmiştir. Borçlu tarafından borca itiraz edilmeden takip kesinleşmiştir. Borçlunun belirtilen adreslerindeki menkul ve gayrımenkullerle 3.kişilerde bulunan hak ve alacaklarına haciz konulması gerekmektedir.

Bu sebeple borçlunun borcuna yetecek tutardaki taşınırlara ve borçluya ait …. Tapu Müdürlüğü’nde kayıtlı ….. ada … parseldeki taşınmaza haciz konulmasını bilvekale talep ederiz.

Alacaklı Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir