İcra Dosyası-Örnek İbra Metni

İBRANAME

Borçlu … ….; borcundan dolayı … İcra Müdürlüğü’nün …/ … E. sayılı takip dosyasında, bakiye kalan … TL. borcunu …/ …/ … tarihinde Alacaklı …. ….’ya ödemiş olup, borçlunun iş bu dosyadan dolayı başkaca bir borcu kalmamıştır. Bu nedenle borçlu …. …..’yı ibra ederiz.

Alacaklı Vekili

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir